Hva er antifosfolipidsyndrom?

Den antifosfolipidsyndrom er en forstyrrelse av immunsystemet som er preget av overdreven clotting av blod og / eller visse komplikasjoner i svangerskapet (premature spontanaborter, uforklarlig fosterdød, eller tidlig fødsel) og tilstedeværelsen av antifosfolipid antistoffer (kardiolipin eller lupus antikoagulant antistoffer) i blodet. Pasienter med antifosfolipidsyndrom har utviklet unormale symptomer samtidig ha antifosfolipidantistoffer som kan påvises med blodprøve.

Antifosfolipidsyndrom kalles også fosfolipid antistoff syndrom. Antifosfolipidsyndrom har blitt referert til som Hughes syndrom til ære for legen som først beskrev den.

Det er viktig å merke seg at antifosfolipid antistoffer kan også bli funnet i blodet til individer uten sykdomsprosess. Faktisk, antifosfolipidantistoffer er rapportert hos ca 2% av den normale befolkningen. Harmløse antifosfolipid antistoffer kan påvises i blodet for en kort periode og til i forbindelse med en rekke tilstander, inkludert bakteriell, viral (hepatitt, HIV), og parasitt (malaria) infeksjoner. Visse legemidler kan forårsake antifosfolipid antistoffer som skal produseres i blodet, inkludert antibiotika, kokain, hydralazin, prokainamid, og kinin.

Likevel, antiphospholipid antistoff (et protein) er ikke betraktet som en normal blod protein og har blitt funnet i pasienter å være forbundet med en rekke sykdommer. Disse sykdommene inkluderer unormal clotting (trombose) av arterier (hjerneslag, infarkt) og / eller årer (flebitt), premature spontanaborter (spontane aborter), unormalt lave antall blodplater (trombocytopeni), lilla mottling misfarging av huden (livedo reticularis), migrene, og en sjelden form for betennelse i nervevev i hjernen eller ryggmargen, kalt tverrstilt myelitt. Antifosfolipidantistoffer har også påvist i over halvparten av pasientene med immun sykdom systemisk lupus erythematosus.

Forskere er nylig også å finne at det er pasienter med langsomt progressive hukommelsesproblemer og pasienter med en form for “atypisk multippel sklerose” og antifosfolipidantistoffer påvises i blodet.

Antifosfolipidsyndrom er en immun lidelse som kan påvirke nesten hvilken som helst organ.

Pasienter med antifosfolipidsyndrom kan ha en rekke antistoffer til fosfolipider i deres blod.
Antifosfolipidsyndrom innebærer unormal tendens til blodpropp av blod.

Hver enkelt pasient med antifosfolipidsyndrom behandles unikt i henhold til hva symptomene er til stede.

Hva er katastrofalt antifosfolipidsyndrom?

Katastrofalt antifosfolipidsyndrom er en variant av antifosfolipidsyndrom som er preget av blokkering av mange blodkar i hele kroppen. Som et resultat av katastrofal antifosfolipidsyndrom, mange organer kan påvirkes, inkludert huden, lungene, hjerne, hjerte, nyrer, og tarmer. Katastrofalt antifosfolipidsyndrom er behandlet med antikoagulasjon, kortikosteroider (kortison medisiner), og plasmaferese (plasma utveksling).

Katastrofalt antifosfolipidsyndrom er sjelden, rammer færre enn 1% av de med antifosfolipidsyndrom. Katastrofalt antifosfolipidsyndrom er noen ganger referert til som Asherson syndrom etter forskeren som beskrev den i begynnelsen av 1990.